НАШ ХЛІБ - ДЖЕРЕЛО ВАШИХ СИЛ ТА ПЕРЕМОГ !
UA MarketПолтавская областьТДВ «Червонозаводський хлібозавод»Повідомлення про загальні збори акціонерів (опубліковано 10.03.2015 року)
Контакты
 • ТДВ «Червонозаводський хлібозавод»
 • Віталіна, Світлана, Інна ..
 • +38 (096) 592-46-15
  експедиція (замовлення)
  +38 (099) 746-66-07
  експедиція (замовлення)
  +38 (066) 596-72-33
  експедиція (замовлення)
 • hlebchik@ukr.net
  Написать нам
 • вул.Польова,8, Червонозаводське, Полтавская область 37240
 • График работы

Повідомлення про загальні збори акціонерів (опубліковано 10.03.2015 року)

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Публічне акціонерне товариство «Червонозаводський хлібозавод»

(ЄДРПОУ 05479835)

повідомляє, що черговізагальні збори акціонерів вiдбудуться«14» квітня 2015 року об 11-00 годинi

за адресою: 37240 м. Червонозаводське, вул. Польова,8, Полтавської обл., Лохвицького р-ну. (приміщення АТ)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Обрання лічильної комісії.

2.Розгляд річного звіту Правління про результатифінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

3.Розгляд річного звіту Наглядової ради про результатидіяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

4.Розгляд річного звіту Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

6.Визначення основних напрямів.. діяльності Товариства на 2015 рік.

7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік, затвердження розміру річних дивідендів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

періодзвітний

2014 рік

попередній

2013 рік

Усього активів

1875

1784

Основні засоби

1260

1368

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

383

172

Сумарна дебіторська заборгованість

383

172

Грошові кошти та їх еквіваленти

54

54

Нерозподілений прибуток

-465

-550

Власний капітал

-178

-263

Статутний капітал

287

287

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

2053

2047

Чистий прибуток (збиток)

85

-571

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1148568

1148568

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

27

28

Дата складання реєстру акціонерів , які мають право научасть у загальних зборах станом на 24 годину 08квітня 2015 року , за три робочі дні до дня проведення зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами , необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальнихзборів у робочі дні (крім суботи та неділлі ) з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням Товариства: 37240,Полтавська обл., Лохвицькийр-н, м. Червонозаводське, вул.Польова,8, кабінет голови правліннята в день проведення зборів акціонерів.Посадова особа Товариства,відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Пономаренко Олександр Юрійович.

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загальних зборів – 14.04.2015р. з 9-00 год. по 10-45 год. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог законодавства.

Телефон для довiдок: (05356) 3-56-02.Правління ПАТ «Червонозаводський хлібозавод»


© 2013 - 2018 ТДВ «Червонозаводський хлібозавод» | Пожаловаться на содержимое
Создать сайт бесплатно
Сайт создан на платформе UA MarketUA Market