НАШ ХЛІБ - ДЖЕРЕЛО ВАШИХ СИЛ ТА ПЕРЕМОГ !
UA MarketПолтавская областьТДВ «Червонозаводський хлібозавод»ПРОТОКОЛ № 23/2016 позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Червонозаводський хлібозавод»ч.2
Контакты
 • ТДВ «Червонозаводський хлібозавод»
 • Віталіна, Світлана, Інна ..
 • +38 (096) 592-46-15
  експедиція (замовлення)
  +38 (099) 746-66-07
  експедиція (замовлення)
  +38 (066) 596-72-33
  експедиція (замовлення)
 • hlebchik@ukr.net
  Написать нам
 • вул.Польова,8, Червонозаводське, Полтавская область 37240
 • График работы

ПРОТОКОЛ № 23/2016 позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Червонозаводський хлібозавод»ч.2

Голосували:

«за» - 985984 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято рішення: затвердити наступні порядок та умови перетворення Товариства: протягом 3-х днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю та оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПАТ «Червонозаводський хлібозавод». У визначені законодавством порядку та строки комісія з припинення ПАТ «Червонозаводський хлібозавод» подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднює особливу інформацію про прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо припинення у зв’язку з реорганізацією. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПАТ «Червонозаводський хлібозавод», публікує повідомлення про ухвалене рішення в офіційному друкованому органі НКЦПФР. Вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня опублікування повідомлення про внесення запису до ЄДР щодо прийнятого рішення про припинення в Бюлетені державної реєстрації. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному законодавством. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх прав і зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами. Передавальний акт затверджується загальними зборами Товариства. У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод», що створюється у результаті перетворення, а також викуп акцій у акціонерів, які мають право на звернення до Товариства з відповідною вимогою. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій. Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації товариства з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод» та державної реєстрації припинення публічного акціонерного товариства «Червонозаводський хлібозавод».

5. По п’ятому питанню порядку денного виступила голова зборів Шабаль І.М., яка зазначила, що відповідно до вимог чинного законодавства України при припиненні юридичної особи необхідно обрати комісію з припинення, до якої з дня її призначення переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Доповідач оголосила запропонований проект рішення: обрати комісію з припинення Товариства у складі 2-х осіб:

Голова комісії з припинення – Пономаренко Олександр Юрійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2695103935,паспорт серії НС № 801803 виданий 22.04.2000 року Уманським ДВ УМВС України в Черкаській області, який зареєстрований за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченка, 42-86;

член комісії – Даценко Наталія Василівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2220306263, паспорт КО 062899 виданий 09 березня 2000 року Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавській області, яка зареєстрована за адресою: м. Заводське, вул. робітнича, 12а, кв. 2.

Місцезнаходження комісії з припинення: 37240, Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Заводське, вул. Польова, 8.

Голосували:

«за» - 985984 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято рішення: обрати комісію з припинення Товариства у складі 2-х осіб:

Голова комісії з припинення – Пономаренко Олександр Юрійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2695103935,паспорт серії НС № 801803 виданий 22.04.2000 року Уманським ДВ УМВС України в Черкаській області, який зареєстрований за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченка, 42-86;

член комісії – Даценко Наталія Василівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2220306263, паспорт КО 062899 виданий 09 березня 2000 року Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавській області, яка зареєстрована за адресою: м. Заводське, вул. Робітнича, 12а, кв. 2.

Місцезнаходження комісії з припинення: 37240, Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Заводське, вул. Польова, 8.

6. По шостому питанню порядку денного слухалиголову зборів Шабаль І.М., яка зачитала затверджений наглядовою радою Товариства план перетворення Товариства. Після обговорення доповідачем оголошено проект рішення:затвердити план перетворення публічного акціонерного товариства «Червонозаводський хлібозавод» в товариство з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод» відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства» (додаток №3).

Голосували:

«за» - 985984 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято рішення: затвердити план перетворення публічного акціонерного товариства «Червонозаводський хлібозавод» в товариство з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод» відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства» (додаток №3).

7. По сьомому питанню порядку денного слухали голову зборів Шабаль І.М., яка оголосила запропонований наглядовою радою проект рішення: у відповідності до ст. 80 ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердити наступні порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі ПАТ «Червонозаводський хлібозавод» на частки в статутному капіталі створюваного в процесі перетворення товариства з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод»:

Внаслідок перетворення ПАТ «Червонозаводський хлібозавод» в товариство з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод» акції ПАТ «Червонозаводський хлібозавод» конвертуються в частки товариства з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод» та розподіляються серед його учасників. На зборах учасників товариства з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод» кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частками товариства з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод» власником яких він може стати внаслідок перетворення ПАТ «Червонозаводський хлібозавод».

Розмір частки учасника у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод» дорівнюватиме розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій ПАТ «Червонозаводський хлібозавод». Розмір статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод» має дорівнювати розміру статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Червонозаводський хлібозавод».

Голосували:

«за» - 985984 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято рішення: у відповідності до ст. 80 ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердити наступні порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі ПАТ «Червонозаводський хлібозавод» на частки в статутному капіталі створюваного в процесі перетворення товариства з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод»:

Внаслідок перетворення ПАТ «Червонозаводський хлібозавод» в товариство з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод» акції ПАТ «Червонозаводський хлібозавод» конвертуються в частки товариства з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод» та розподіляються серед його учасників. На зборах учасників товариства з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод» кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частками товариства з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод» власником яких він може стати внаслідок перетворення ПАТ «Червонозаводський хлібозавод».

Розмір частки учасника у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод» дорівнюватиме розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій ПАТ «Червонозаводський хлібозавод». Розмір статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод» має дорівнювати розміру статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Червонозаводський хлібозавод».

8.По восьмому питанню порядку денного слухали Шабаль І.М., яка зазначила, що відповідно до чинного законодавства України акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення шляхом його реорганізації, зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери зареєструвались для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення товариства шляхом його реорганізації. У зв’язку з тим, що за рішення про припинення віддано 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, запропоновано не затверджувати порядок і строк оцінки та викупу акцій у акціонерів.

Голосували:

«за» - 985984 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято рішення: у зв’язку з тим, що за рішення про припинення віддано 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, порядок і строк оцінки та викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

Голова зборів І.М. Шабаль

Секретар зборів С.М. Фесун

Голова комісії з припинення О.Ю. Пономаренко

© 2013 - 2018 ТДВ «Червонозаводський хлібозавод» | Пожаловаться на содержимое
Создать сайт бесплатно
Сайт создан на платформе UA MarketUA Market