НАШ ХЛІБ - ДЖЕРЕЛО ВАШИХ СИЛ ТА ПЕРЕМОГ !
UA MarketПолтавская областьТДВ «Червонозаводський хлібозавод»ПРОТОКОЛ № 23/2016 позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Червонозаводський хлібозавод»ч.1
Контакты
 • ТДВ «Червонозаводський хлібозавод»
 • Віталіна, Світлана, Інна ..
 • +38 (096) 592-46-15
  експедиція (замовлення)
  +38 (099) 746-66-07
  експедиція (замовлення)
  +38 (066) 596-72-33
  експедиція (замовлення)
 • hlebchik@ukr.net
  Написать нам
 • вул.Польова,8, Червонозаводське, Полтавская область 37240
 • График работы

ПРОТОКОЛ № 23/2016 позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Червонозаводський хлібозавод»ч.1

Місце проведення зборів: Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Заводське, вул. Польова, 8, приймальна голови правління.

Час початку загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 30.08.2016 р.

Рішенням наглядової ради Товариства № 4 від 05.08.2016 року реєстраційну комісію призначено у складі трьох осіб – Кириченко Людмила Вікторівна, Волошин Валентина Василівна, Баєвський Ігор Миколайович.

Слухали представника реєстраційної комісії з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (їх представників):

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ«Червонозаводський хлібозавод», складеного станом на 24 годину 30 серпня 2016 року у Товаристві обліковується 289 акціонерів, які в сукупності володіють 1 148 568 простими іменними акціями.Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 1 148 568.

Станом на 10 год. 45 хв. для участі у зборах зареєструвалися 2(два) акціонери, які в сукупності володіють 985984 голосуючими акціями (голосами), що становить 85, 844634% загальної кількості голосуючих акцій (голосів) публічного акціонерного товариства «Червонозаводський хлібозавод».

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням наглядової ради товариства № 4 від 05.08.2016 року, у складі трьох осіб – Кириченко Людмила Вікторівна, Волошин Валентина Василівна, Баєвський Ігор Миколайович.

Вимоги статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо кворуму загальних зборів дотримані, загальні збори визнаються правомочними.

Голосування з питань порядку денного зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Під час підготовки до загальних зборів пропозиції від акціонерів щодо внесення змін до проекту порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного не надходили.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод».
 4. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
 5. Обрання голови та членів комісії з припинення.
 6. Затвердження плану перетворення.
 7. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі Товариства на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод».
 8. Затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акціонерів.

СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного Пономаренко О.Ю. оголосив затверджений наглядовою радою проект рішення: обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі трьох осіб – Кириченко Людмила Вікторівна, Волошин Валентина Василівна, Баєвський Ігор Миколайович. Інші пропозиції від акціонерів Товариства не надходили.

Голосували:

«за» - 985984 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято рішення: обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі трьох осіб – Кириченко Людмила Вікторівна, Волошин Валентина Василівна, Баєвський Ігор Миколайович.

2. По другому питанню порядку денного Пономаренко О.Ю. оголосив затверджений наглядовою радою проект рішення: обрати головою зборів Шабаль Ірину Мирославівну та секретарем загальних зборів Фесун Сніжану Михайлівну.Інші пропозиції від акціонерів Товариства не надходили.

Голосували:

«за» - 985984 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято рішення: обрати головою зборів Шабаль Ірину Мирославівну та секретарем загальних зборів Фесун Сніжану Михайлівну.

3. По третьому питанню порядку денного голова зборів Шабаль І.М. оголосила проект рішення: припинити публічне акціонерне товариство «Червонозаводський хлібозавод» у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод» (місцезнаходженя: 37240, Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Заводське, вул. Польова, 8). При перетворенні ПАТ «Червонозаводський хлібозавод», все його майно, всі права і обов’язки переходять за передавальним актом до товариства з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод». Інші пропозиції від акціонерів Товариства не надходили.

Голосували:

«за» - 985984 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято рішення: припинити публічне акціонерне товариство «Червонозаводський хлібозавод» у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод» (місцезнаходженя: 37240, Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Заводське, вул. Польова, 8). При перетворенні ПАТ «Червонозаводський хлібозавод», все його майно, всі права і обов’язки переходять за передавальним актом до товариства з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод».

4. По четвертому питанню порядку денного голова зборівШабаль І.М. оголосила запропонований наглядовою радою проект рішення – затвердити наступні порядок та умови перетворення Товариства: протягом 3-х днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю та оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу

© 2013 - 2018 ТДВ «Червонозаводський хлібозавод» | Пожаловаться на содержимое
Создать сайт бесплатно
Сайт создан на платформе UA MarketUA Market